Syftet med denna hemsida är att det skall finnas saker för både elever, föräldrar och pedagoger. Jag vill att den utvecklas till ett verktyg som man kan använda sig av i den dagliga verksamheten i skolan.