Denna vecka fick vi spontanbesök av föräldrar från asylboendet. Tanken var att föräldrar till de yngre barnen skulle komma men det visade sig vara föräldrar till de äldre som dök upp istället. Spännande med besök! Det passade perfekt eftersom det var en tisdag då vi har gymnastik tillsammans med barnen.

Föräldrarna bjöds på kaffe eller te vilket som passade bäst. Om de trodde att besöket skulle vara ett besök där de fick iaktta verksamheten på avstånd så fick de snabbt ändra uppfattning. Föräldrarna sattes i jobb med att stötta sina barn i både svenska och matematik.
Föräldrarna passade på att förkovra sig i svenskan under skoldagen. De noterade vad som stod på tavlan och de lyssnade noga på under de genomgångar vi hade.

Efter lunch var det så dags för idrott. Amanda hade planerat en aktivitet som gick ut på att vi skulle lära känna varandra och lära varandras namn. Därefter spelades fotboll och även en av föräldrarna var med och spelade. Intresset för idrott kunde man inte ta miste på. Denna dag hade vi delat upp barnen i två grupper. De yngre fick idrott först och sedan kom de äldre till idrottshallen. Detta gjorde grupperna mindre och vi kunde bättre möta elevernas förmågor.

När jag sedan talade med föräldrarna ville jag få en uppfattning om hur de såg på vår verksamhet. De beskrev skolan som mycket vacker och de uttryckte stor tacksamhet för det vi gjorde för barnen.

Jag har gjort små biljetter som jag kommer att dela ut till barnen. Vi har nu fått en större buss som även rymmer några besökare åt gången och tanken är att ge föräldrarna möjlighet att besöka skolan. Att skicka iväg sina barn och lämna dem i vårt ansvar måste säkert vara en prövning för föräldrarna. Viktigt för oss att ge dem möjligheter att besöka oss och se hur vi jobbar. Kanske kan de ge barnen lite studiehandledning på sitt modersmål då många av föräldrarna även har en högre utbildning.

I onsdags har ettorna varit i Hultsfred i onsdags och simmat. Efter det jag fått veta så verkar det som om detta var väldigt lyckat. På måndag kommer de äldre eleverna att åka till Hultsfred för sin simundervisning och det ska bli intressant att se hur detta går.

Jag avslutade veckan med några inskrivningssamtal och på tisdag kommer vi att vara 31 elever i de två klasser vi har.