Dessa veckor har arbetet fortlöpt i klasserna.

Vi har fått fler elever och tillströmningen av elever är ganska lugn för stunden.
Under vecka 10 genomförde vi fler samtal. Jag blev lite snopen då barnen som jag skulle kalla till samtal redan kunde så god svenska. Vi genomförde skolans första direktintegrering och resultatet var lyckat. Jag kunde också se hur snabbt dessa nya elever kunde knyta kontakter med de andra barnen då de redan kunde kommunicera med sin omgivning.

Vi har bytt asylsamordnare i kommunen och ny kommer att tillsättas inom kort.
Det är viktigt att samordningen fortsätter så inga barn faller bort i hanteringen. Jag ser hur viktig skolan är när det gäller att aktivera barnen i den situation som de befinner sig i.

Vårvädret har kommit på allvar och barnen leker för fulla muggar ute på skolgården. Det är kul att se barnen inkluderas i gruppen av barn som leker på skolgården. Tidigare syntes gränserna mellan barngrupperna tydligare men idag har gränserna nästan suddats ut och alla leker med alla.

Under vecka 11 hade jag förmånen att delta i en tvådagars konferens “Nyanlända elever i fokus”. Över trehundra pedagoger, rektorer, modersmålspedagoger och andra med specialkompetens samlades i Göteborg för att ta del av de senaste forskningen inom ämnet. Jag fick många idéer att spinna vidare på när jag kom hem. En injektion av nya tankar och idéer är så viktigt för att kunna fortsätta utveckla verksamheten.

Sammantaget härliga veckor fulla av aktivitet och utmaningar!