Vecka 18
Denna vecka skrev vi in några nya elever i klasserna och vårt totala antal
uppgår nu till 28 elever.
Att barn kommer och går in och ut ur klasserna är ett naturligt inslag i vår
verksamhet. Det ställer krav på att hela tiden kunna arbeta från ruta ett i
svenskinlärningen samtidigt som andra barn befinner sig längre fram i sin
språkutveckling. Att vi nu har en modersmålslärare i arabiska på skolan underlättar
vårt arbete med att bedöma elevernas kunskaper i de olika ämnena.
Jag har börjat genomföra nationella prov med de elever som befinner sig i
sexan. Det skall bli spännande att rätta dessa och se hur väl de klarat de mål
som finns uppsatta i de olika delarna.

Vecka 17 PÅSKLOV

Vecka 16
Nu har jag haft möjlighet att besöka några av kommunens alla skolor. Jag vill öka
mina kunskaper i hur arbetet med de asylsökande eleverna ser ut och samtidigt försöka
fånga in några frågeställningar till den stundande nätverksträffen den 12 maj.
Hur förutsättningarna ser ut på skolorna visade sig skifta. I några skolor
integreras eleverna direkt då elevunderlaget kan vara mindre och i andra skolor
sker språkinlärningen i FBK-klass. Denna olikhet kan vara bra med tanke på att
finna framgångsfaktorer i varje verksamhet som vi har i kommunen.
Jag passade samtidigt på att besöka en familj som tidigare bott på asylboendet
men som senare flyttat till en annan del av kommunen. Kontakten med både
föräldrar och elever ger så mycket tillbaka och fast språket många gånger
haltar finner man snart varandra i samtalet genom att använda de olika språk
man kan och gester.
Under torsdagen påsk pysslade alla barnen och vi såg på film.