Vecka 34
Vi fortsatte arbetet med att planera upp starten för de nya eleverna. Fem
elever visade sig finnas kvar från förra läsåret. Dessa startade under måndagen
och nu hade vi bokat bussarna att hämta och lämna barnen vid asylboendet precis
som alla andra barn på skolan. Schemat för barnen är också densamma för alla
barn i FBK-klassen som i de reguljära klasserna. Det var inte lätt att få till
alla minutrar som respektive ämne kräver. Vi lyckades nästan fullt ut med
uppgiften även om det krävde mycket arbete att få det klart.
Vår nya modersmålspedagog fanns på plats och jag ser fram emot att kunna ge
eleverna den studiehandledning och modersmålsundervisning som vi saknat under
det förra läsåret.
Under torsdagen och fredagen hade vi ytterligare inskrivningssamtal och antalet
elever på skolan börjar så smått öka.

Vecka 33
Vad konstigt det var att besöka asylboendet efter sommaren!
Jag kände inte igen ett enda ansikte på varken vuxna eller barn. Nä det var
inte riktigt sant. ETT barn kände jag igen. En kille från trean som snabbt smög
in på sitt rum. I övrigt visade det sig att övriga barn hade flyttat ut från
boendet under sommaren. De sommarkramar som jag hade tänkt både få och ge uteblev.
Lite snopet vart det allt. Boendet kryllade ändå av barn som lekte och for fram
både ute och inne.

Vi hade två inskrivningar av elever och under migrationsmötet på fredagen fick
jag veta att drygt 20 barn stod på tur att kallas till inskrivning.
Vi jobbade mycket under veckan med scheman för skolans olika klasser för att
verksamheten skulle kunna starta kommande vecka. Många frågor hade vi i starten
men lyckades finna svaren på de flesta när vi satt tillsammans i arbetslaget.
Skolan kommer att få en ny kurator som ersätter vår förra. Något nytt ansikte
finns på skolan men i övrigt är vi samma personalstyrka som tidigare.