Vecka 38
Under måndagen arbetade vi med att ta fram idéer för hur samarbetet mellan
skola och fritids kan se ut. Vi började med frukost tillsammans och därefter
arbetade vi i grupper med andra pedagoger från kommunens ytterskolor. Riktigt
kul diskussioner! Vi arbetade fram en PP för hur vi gör på Emådalskolan. Det
första steget är att alla kan finnas närvarande när vi har arbetslagsmöte. När
detta fungerar kan vi gå vidare och lägga upp arbetsområden/teman som kan
genomsyra hela vår verksamhet.
Under tisdagen kom förskoleklassen upp till förberedelseklass och vi sjöng och
lekte tillsammans. Samverkan mellan skolans olika delar är viktig för
Vi-känslan.

Vi genomförde skoljoggen under onsdagen. Hela skolan var med och motionerade
efter de olika förutsättningar alla barnen har.

Vecka 37
Veckan bjöd på olika saker. Den började med diskussioner i den migrationsgrupp
som jag deltar i. Gruppen skall arbeta fram en arbetsplan för hur kommunens
arbete med nya elever skall ske. Vi arbetade med det dokument som kan komma att
ligga till grund för den första kartläggning som vi gör tillsammans med elev
och föräldrar. Vi tog fram frågeställningar som är relevanta ända från förskola
till vuxenutbildning.
Under tisdagen genomförde vi elevens val. Vi hade bild, bakade och hade idrott.
Alla verkade tycka denna förmiddag var spännande och intressant.

Under onsdag och fredag hoppade jag in för några av mina kollegor. Barnen i
klasserna är härliga och det var ett perfekt tillfälle att lära känna dem.

Vecka 36
Migrationsmöte där vi arbetade med det underlag som vi skall använda vid det
första mötestillfället.
Veckan bjöd på flera möten där massor avhandlades.

Vecka 35
Denna vecka började med ett migrationsmöte som startade med inledning av det
arbete som skall utmynna i dokumentation av kommunens nya elever.
Under tisdag och onsdag åkte arbetslagsledarna på kurs i Trollebo. Skönt med
tillfällen att diskutera viktiga frågor. Att få tid att diskutera någorlunda
klart känns viktigt.
Vi skrev in nya elever till skolan. Skönt att det kommer fler till oss. Efter
sommarens utflyttning från asylboendet känns det bra att klassen blir allt
större.
Vi har flera olika språk på skolan nu. Jag borde kanske inventera vilka som
finns?