Vecka 46
Vi har börjat planera inför vårt julpyssel den 2 december. Det gäller att ha allt
hemma så att det fungerar.
Under tisdagen hade vi ett pedagogiskt café på skolan. Vi började med lite att
äta och sedan diskuterade vi utifrån ett avsnitt i Utveckling pågår, en av skolverkets skrifter.

Under torsdagen började jag en spännande kurs i Linnéuniversitetets regi.
Nyanländas lärande är en 7,5 hp kurs som kommer att sträcka sig tom
höstterminen 2015. Regelbundna träffar i Växjö kommer säkert att ge mig många
nya infallsvinklar och idéer hoppas jag.

Vecka 45
Skolan genomförde ett elevens val under tisdagen; idrott, bild, hemkunskap och
arbete med andra skolämnen fanns att välja mellan.
Naturdagen som var inplanerad till onsdag fick flyttas till fredag då vädret
var bättre.
Dagen bjöd på ”teknik” i alla dess former. Skolan delades in i nio grupper om
vardera ca 9 elever i alla åldrar. Hela skolan var med och dagen avslutades med
korvgrillning och saft.


Vi skrev in tre nya elever i skolan som börjar under vecka 46.
Vi passade på att fira ett år sedan FBK-klassens verksamhet kom till skolan.
Vi firade med tårta.

Vecka 44
Höstlov

Vecka 43
Vi planerade tillsammans upp den kommande naturdagen som alla i hela skolan
deltar i.
Valen gjordes till det stundande elevens val vecka 45.
Vi hade tre nya inskrivningssamtal med elever som börjar kommande vecka.

Vecka 42
Vi hade möte med Migrationsverket under måndagen. Vi fick ta del av ny
information gällande de elever som vi har ansvar för under skoldagarna.
Elevråd genomfördes under tisdagen och det var intressant att ta del av
elevernas önskemål och synpunkter på verksamheten de själva deltar i.

Vecka 41
Denna vecka var vi, på skolan, drabbade av hög sjukfrånvaro. Både barn och vuxna
behövde vara hemma för att kurera sig.

Jag hade ett intressant möte med IFO´s Johanna Bälter. Intressanta diskussioner
om språkpraktik och om hur vi skulle kunna samverka med varandra. Jag tror det
gäller att finna olika samverkansformer för att kunna möta de behov som finns
ute i skolorna. Språkpraktiken har dessutom dubbla vinster. Dels kan
praktikanterna träna sin nya svenska samtidigt som de kan stötta skolans elever
med de olika modersmål dessa praktikanter har med sig.

Under onsdagskvällen hade vi ett föräldraråd på skolan. Föräldrar från varje
klass fanns representerad på mötet och vi talade mycket om vad vi tillsammans
kan arbeta med.
Intresset för de asylsökande eleverna var stor och jag fick möjligheten att
berätta om verksamheten på skolan. Det gladde mig att det talades om
asylverksamheten med så många positiva röster.

Vecka 40
På måndagen hade jag ett möte i nätverksgruppen för migrationsfrågor. Det
var en härlig eftermiddag med intressanta diskussioner. Tänk att detta ämne kan
väcka så stor nyfikenhet i vår kommun!

Vi hade något inskrivningssamtal under veckan.